← Back to Movies

← Back to Space Brothers


Cast and Crew of Space BrothersCast

Shun Oguri
nanba mutta
Masaki Okada
nanba hibito
Kumiko Aso
itou serika
Yoshio Inoue
Kenji Makabe
Shinichi Tsutsumi
hoshika tadashi
Tru Masuoka
Mutta & Hibito's father
Aiko Morishita
Mutta & Hibito's mother
Mitsuru Fukikoshi
Tetsutaro Tsurumi
Yasushi Furuya Gaku Hamada
Yamato Mizoguchi Hirofumi Arai
Naoto Fukuda Sansei Shiomi
Sakura Gondawara Keiko Horiuchi
Baseball Game Crowd Nickolas Wolf

Crew

Takayuki Hattori
Music
Ryuji Miyajima
Editor
Screenplay Mika Ohmori
Director Yoshitaka Mori
Novel Chuya Koyama
Special Effects Supervisor Katsuro Onoue