← Back to MoviesCast and Crew of Ga-ga: Glory to the HeroesCast

Katarzyna Figura
Once
Jerzy Trela
Dyrektor wi?zienia
Daniel Olbrychski
Scope
Dorota Stali?ska
Dojrza?a prostytutka
Urz?dnik bankowy Andrzej Chich?owski
Klientka w banku Zofia Saretok
Bronis?aw Wroc?awski
Stra?nik wi?zienny
Pastor Henryk Bista
Seksbomba u drugiego bohatera Danuta Kowalska
Policjant z urwan? r?k? Krzysztof Majchrzak
Showman z tv Leon Niemczyk
Sprz?taczka w domu publicznym Krystyna Tkacz
Oficer ?ledczy Marek Walczewski
Blondynka - wizualizacja komputera pok?adowego Gabriela Kownacka
Seksbomba u drugiego bohatera Anna Majcher
Chudy, urz?dnik opiekuj?cy si? Scopem na Australii 458 Jerzy Stuhr
W?a?cicielka domu dla bohaterów Bo?ena Dykiel
Sutener Al, opiekun Once Jan Nowicki

Crew

Director Piotr Szulkin
Writer Piotr Szulkin