← Back to MoviesCast and Crew of The Secret Agent's ReturnCast

Georgi Zhzhyonov
Tulyev
Pyotr Velyaminov
Lukin
Nikolai Prokopovich
Markov
Yevgeni Gerasimov
Kuznetsov
Leonid Bronevoy
Stšube
Boris Khimichev
Stevenson
Iren Azer
Martha
Vadim Zakharchenko
Utkin
Brockmann Yevgeni Kindinov
Don Boris Ivanov
Natalya Sergeyevna Lyubov Sokolova
Mariya Eleonora Shashkova
Stachevskaya Tatyana Okunevskaya
Charlie Leonid Yarmolnik
Roche Aleksandr Yakovlev
Mortimer Alexey Mikhaylov
Krug Nikolay Grabbe
Hoffmann Georgiy Teykh
Pommere Gotlib Roninson
radio amateur Georgi Tusuzov
Kartell Yuri Gusev
Fulton Vladimir Mashchenko
hotel manager Grigoriy Lyampe
Utkin's neighbour Yelena Maksimova
forester Boris Smorchkov

Crew

Mikael Tariverdiev
Original Music Composer
Venyamin Dorman
Director
Writer Oleg Shmelyov
Writer Vladimir Vostokov
Director of Photography Vadim Kornilyev
Sound Boris Koreshkov
Mark Gorelik
Production Design
Costume Design Vera Skopinova
Editor Galina Shatrova
Makeup Artist Mariya Sheleg