← Back to MoviesCast and Crew of An Autumn AfternoonCast

Chish? Ry?
Shuhei Hirayama
Shima Iwashita
Michiko Hirayama
Keiji Sada
Koichi
Mariko Okada
Akiko
Teruo Yoshida
Yutaka Miura
Noriko Maki
Fusako Taguchi
Shinichir˘ Mikami
Kazuo
Nobuo Nakamura
Shuzo Kawai
Sakuma, The 'Gourd' Eijir? T?no
Nobuko Kuniko Miyake
'Kaoru' no Madame Ky?ko Kishida
Tamako, gosai Ryuji Kita
'Wakamatsu' no Okami Toyo Takahashi
Youko Sasaki, hisho Shinobu Asaji
Dousousei Watanabe Masao Oda
Suikyaku A Fujio Suga
Zenichi Inagawa
Yoshitaro Sakamoto Daisuke Kat?
Tomoko Haruko Sugimura
Michiyo Tamaki
Matsuko Shiga
Tami Yamamoto
Kentar˘ Imai
Yoshikazu Inagawa
Hisayo Komachi

Crew

Yasujir? Ozu
Screenplay
Yasujir? Ozu
Director
K?go Noda
Screenplay
Producer Shizuo Yamanouchi
Director of Photography Yűharu Atsuta
Editor Yoshiyasu Hamamura
Art Direction Tatsuo Hamada
Sound Recordist Yoshisaburo Senoo
Original Music Composer Takanobu Sait˘
Costume Design Yűji Nagashima
Assistant Director K˘z˘ Tashiro
Production Design Minoru Kanekatsu
Art Direction Shigeo Ogiwara