← Back to MoviesCast and Crew of Sound of the MountainCast

Setsuko Hara
Ogata Kikuko
S? Yamamura
Ogata Shingo
Ken Uehara
Otto, Shuuichi
Tanizaki Hideko Y˘ko Sugi
Teruko Nagaoka
Tsuma, Yasuko
Yatsuko Tan'ami
Ikeda
Chieko Nakakita
Aihara Fusako
Rieko Sumi
Kinuko
Shingo no yuujin Hisao Toake
Machiko Kitagawa
Fumiko Saito
Tsuruko Mano
Nobuo Kaneko

Crew

Producer Sanezumi Fujimoto
Director of Photography Masao Tamai
Eiji Tsuburaya
Special Effects
Yasunari Kawabata
Novel
Original Music Composer Ichir? Sait?
Mikio Naruse
Director
Screenplay Yoko Mizuki
Adaptation Yoko Mizuki
Editor Hideshi Ohi
Production Design Satoru Chűko
Unit Production Manager Kazuo Baba
Sound Recordist Hisashi Shimonaga
Lighting Technician Ch˘shir˘ Ishii
Assistant Director Masanori Kakei