Make Your Picks
← Back to Movies

← Back to Red Beard


Cast and Crew of Red BeardCast

Toshir? Mifune
Dr. Kyojio Niide ("Red Beard")
Yűz˘ Kayama
Dr. Noboru Yasumoto
Tsutomu Yamazaki
Sahachi
Reiko Dan
Osugi
Miyuki Kuwano
Onaka
Ky?ko Kagawa
Madwoman ("The Mantis")
Tatsuyoshi Ehara
Genz˘ Tsugawa
Terumi Niki
Otoyo
Okuni Akemi Negishi
Chobo Yoshitaka Zushi
Dr. Handayű Mori Yoshio Tsuchiya
Goheiji Eijir? T?no
Tokubei Izumiya Takashi Shimura
Mr. Yasumoto Chish? Ry?
Kin, the madam Haruko Sugimura
Madame Yasumoto Kinuyo Tanaka
Madwoman's father Eijir? Yanagi
Heikichi K?ji Mitsui
Chief retainer K? Nishimura
Matsudaira Nobuo Chiba
Rokusuke Kamatari Fujiwara
Genpaku Amano Ken Mitsuda
Chigusa, Masae's sister Y˘ko Fujiyama
Masae Y?ko Nait?
Otoku Reiko Nanao
Okatsu Imari Tsuji
Ofuku Akiko Nomura
Otake Sue Mitobe
Choji's Mother Kin Sugai
Brothel owner Michiko Araki
Patient A Bokuzen Hidari
Patient B Atsushi Watanabe
Businessman Yasuz˘ Ogawa
Resident Yutaka Sada
Resident Ikio Sawamura
Resident Noriko Honma
Okoto Miyoko Nakamura
Masae's mother Akiko Kazami
Prostitute Chisato Aoki
Prostitute Kyoko Kurisu
Prostitute Yukiko Yanagishita
Prostitute Toshiko Fukai
Girl on street Keiko Tomita
Thug Sh˘ji ďki
Thug Sh˘ichi Hirose
Thug Hiroyoshi Yamaguchi
Choji's Father Masanobu ďkubo
Thug Fujio Tokita
Thug Yasuo Araki
Thug Hiroshi Tanaka
Thug Shin Ibuki
Thug Kanz˘ Uni
Thug Hiroto Kimura
Thug Shu Komoro
Thug Ryű Kuze
(uncredited) Susumu Ishikawa

Crew

Akira Kurosawa
Director
Akira Kurosawa
Editor
Akira Kurosawa
Author
Hideo Oguni
Author
Original Music Composer Masaru Sat˘
Tomoyuki Tanaka
Producer
Assistant Director Shir˘ Moritani
Production Design Yoshir˘ Muraki
Producer Ryűz˘ Kikushima
Author Ryűz˘ Kikushima
Director of Photography Asakazu Nakai
Author Masato Ide
Assistant Director Y˘ichi Matsue
Director of Photography Takao Sait?
Novel Shűgor˘ Yamamoto
Script Supervisor Teruyo Nogami
Costume Design Yoshiko Samejima
Assistant Director Kenjir˘ Ohmori
Property Master Akio Nojima
Sound Recordist Shin Watarai
Assistant Editor Reiko Kaneko
Sound mixer Hisashi Shimonaga
Assistant Director Masanobu Deme
Lighting Technician Hiromitsu Mori
Sound Effects Editor Ichir˘ Minawa