← Back to MoviesCast and Crew of Hedgehog in the FogCast

Vyacheslav Nevinnyy
Bear (voice)
Mariya Vinogradova
Hedgehog (voice)
Aleksey Batalov
Narrator (voice)

Crew

Yuri Norstein
Director
Writer Sergei Kozlov
Boris Filchikov
Sound
Editor Nadezhda Treshchyova
Original Music Composer Mikhail Meerovich
Director of Photography Aleksandr Zhukovskiy
Francheska Yarbusova
Art Direction