← Back to Movies

← Back to The Bad Sleep Well


Cast and Crew of The Bad Sleep WellCast

Toshir? Mifune
K˘ichi Nishi
Masayuki Mori
Public Corporation Vice President Iwabuchi
Kamatari Fujiwara
Assistant-to-the-Chief Wada
Takeshi Kat?
Itakura
Ky?ko Kagawa
Yoshiko Nishi
Tatsuya Mihashi
Tatsuo Iwabuchi
Takashi Shimura
Administrative Officer Moriyama
K? Nishimura
Contract Officer Shirai
Construction Company Executive Director Kaneko Ky? Sazanka
Construction Company President Hatano Somesh˘ Matsumoto
Managing Director Miura Gen Shimizu
Mrs. Ariyama Atsuko Ichinomiya
Mrs. Furuya Natsuko Kahara
Mrs. Moriyama Nobuko Tashiro
Public Corporation President Arimura Ken Mitsuda
Public Prosecutor Horiuchi K˘ji Nanbara
Public Prosecutor Nonaka Chish? Ry?
Public Prosecutor Okakura Seiji Miyaguchi
Tomoko Wada Kin Sugai
ADA Secretary Yoshio Tsuchiya
Construction Company Employee #1 Shir? Tsuchiya
Construction Company Employee #2 S˘ji Ubukata
Detective Susumu Fujita
Hitman Kunie Tanaka
Iwabuchi Maid #1 Ky˘ko Ozawa
Iwabuchi Maid #2 Hiromi Mineoka
Legal Adviser Nobuo Nakamura
Management Section Worker Ry˘ji Shimizu
Prosecutor Gor˘ Sakurai
Reporter A K?ji Mitsui
Reporter B Yoshifumi Tajima
Reporter C Hisashi Yokomori
Reporter D Jun Kond˘
Safety Deposit Box Rental Receptionist Akemi Ueno
Taxi Driver Ikio Sawamura
Wada's Daughter Toshiko Higuchi
Wedding Receptionist Yutaka Sada

Crew

Akira Kurosawa
Director
Akira Kurosawa
Editor
Akira Kurosawa
Producer
Akira Kurosawa
Writer
Shinobu Hashimoto
Writer
Hideo Oguni
Writer
Original Music Composer Masaru Sat˘
Tomoyuki Tanaka
Producer
Assistant Director Shir˘ Moritani
Production Design Yoshir˘ Muraki
Writer Ryűz˘ Kikushima
Assistant Camera Takao Sait?
Writer Eijir˘ Hisaita
Director of Photography Yuzuru Aizawa
Assistant Director Yoshimitsu Banno
Sound Recordist Fumio Yanoguchi
Sound Effects Editor Ichir˘ Minawa
Costume Design Shoji Kurihara