Make Your Picks
← Back to Movies

← Back to Tokyo Story


Cast and Crew of Tokyo StoryCast

Chish? Ry?
Shukishi Hirayama
Chieko Higashiyama
Tomi Hirayama
Setsuko Hara
Noriko Hirayama
Haruko Sugimura
Shige Kaneko
S? Yamamura
Koichi Hirayama
Kuniko Miyake
Fumiko Hirayama
Ky?ko Kagawa
Ky˘ko Hirayama
Eijir? T?no
Sanpei Numata
Kurazo Kaneko Nobuo Nakamura
Keiso Hirayama Shir? ?saka
Osamu Hattori Hisao Toake
Yone Hattori Teruko Nagaoka
Oden-ya no onna Mutsuko Sakura
Rinka no saikun Toyo Takahashi
Tetsudou-shokuin T?ru Abe
Aparto no onna Sachiko Mitani
Biyouin no kyaku Ry?ko Mizuki
Junsa Keijir˘ Morozumi
Jimuin Shozo Suzuki
Ryokan no jochuu Haruko Chichibu
Tuyauta-shi Takashi Miki
Onomichi no ishi Toshinosuke Nagao
Minoru Hirayama - Koichi's son Zen Murase
Mitsuhiro M˘ri
Yoshiko Togawa
Fumio Tooyama

Crew

Sh?hei Imamura
Second Assistant Director
Yasujir? Ozu
Screenplay
Yasujir? Ozu
Director
K?go Noda
Screenplay
Director of Photography Yűharu Atsuta
Editor Yoshiyasu Hamamura
Production Design Tatsuo Hamada
Art Direction Tatsuo Hamada
Sound Recordist Yoshisaburo Senoo
Original Music Composer Takanobu Sait˘
Producer Takeshi Yamamoto
Costume Design Taiz˘ Sait˘
Sound Engineer Mitsuru Kaneko
Sound Assistant Yoshiomi Hori