← Back to Movies

← Back to Spirited Away


Cast and Crew of Spirited AwayCast

Rumi Hiiragi
Chihiro (voice)
Miyu Irino
Haku (voice)
Mari Natsuki
Yubaba (voice)
Takashi Nait˘
Chihiro's Father (voice)
Yasuko Sawaguchi
Chihiro's Mother (voice)
Tatsuya Gashűin
Aogaeru (voice)
Lin (voice) Yumi Tamai
Yo Oizumi
Bandai-gaeru (voice)
Kawa no Kami (voice) Koba Hayashi
Chichiyaku (voice) Tsunehiko Kamij˘
Aniyaku (voice) Takehiko Ono
B˘h (voice) Ryunosuke Kamiki
Kamajţ (voice) Bunta Sugawara
Kaonashi (voice) Akio Nakamura
Oshirasama (voice) Ken Yasuda
(voice) Shir? Sait?
(voice) Michiko Yamamoto
(voice) Kaori Yamagata
(voice) Shigeyuki Totsugi

Crew

Hayao Miyazaki
Director
Hayao Miyazaki
Screenplay
Toshio Suzuki
Producer
Executive Producer Yasuyoshi Tokuma
Joe Hisaishi
Original Music Composer
Director of Photography Atsushi Okui
Editor Takeshi Seyama
Production Design Norobu Yoshida
Art Direction Y˘ji Takeshige
Animation Kaori Fujii
Animation Naoya Furukawa
Animation Makiko Futaki
Animation Hideyoshi Hamatsu
Animation Shinji Hashimoto
Animation Takeshi Imamura
Animation Kuniyuki Ishii
Animation Kim Eun-young
Animation Manager Yoshitake Iwakami
Visual Effects Thomas Baker
Animation Masaru Oshiro
Animation Shin'ya ďhira
Animation Masashi Ando
Animation Kitar˘ K˘saka
Producer John Lasseter
Production Manager Nozomu Takahashi
Assistant Director Masayuki Miyaji
Assistant Director Atsushi Takahashi
Color Designer Michiyo Yasuda
Dolby Consultant Mikio Mori
Cinematography Atsushi Tamura
Thanks Matthew Jon Beck
Color Timer Chris DeLaGuardia
Sound Effects Editor Michihiro Ito
Animation Yoshiyuki Momose