← Back to Movies

← Back to Princess Mononoke


Cast and Crew of Princess MononokeCast

Y?ji Matsuda
Ashitaka (voice)
Yuriko Ishida
San (voice)
Y?ko Tanaka
Eboshi-gozen (voice)
Kaoru Kobayashi
Jiko-b˘ (voice)
Masahiko Nishimura
Kouroku (voice)
Tsunehiko Kamij˘
Gonza (voice)
Sumi Shimamoto
Toki (voice)
Tetsu Watanabe
Yama-inu (voice)
Tatari-gami (voice) Mitsuru Sat˘
Usi-kai (voice) Akira Nagoya
Moro-no-kimi (voice) Akihiro Miwa
Hii-sama (voice) Mitsuko Mori
Okkoto-nusi (voice) Hisaya Morishige

Crew

Hayao Miyazaki
Screenplay
Hayao Miyazaki
Director
Hayao Miyazaki
Editor
Joe Hisaishi
Original Music Composer
Toshio Suzuki
Producer
Director of Photography Atsushi Okui
Camera Supervisor Atsushi Okui
Editor Takeshi Seyama
Executive Producer Yasuyoshi Tokuma
Art Direction Y?ji Takeshige
Animation Makiko Futaki
Animation Takeshi Imamura
Background Designer Noboru Yoshida
Animation Supervisor Masashi Ando
Executive Producer Seiji Okuda
Animation Katsuya Kondo
Executive Producer Seiichiro Ujiie
Art Direction Naoya Tanaka
Animation Seiki Tamura
Art Direction Kazuo Oga
Animation Supervisor Yoshifumi Kondou
Animation Junichi Taniguchi
Background Designer Sayaka Hirahara
Art Direction Satoshi Kuroda
Art Direction Nizou Yamamoto
Animation Yoshinori Kanada
Executive Producer Yutaka Narita
Thanks Todd Olsson
Key Animation Ikuo Kuwana
Animation Masaru Matsuse
Sound Effects Editor Michihiro Itou
Animation Masaaki Endou
Animation Megumi Kagawa
Animation Supervisor Kitarou Kousaka
Animation Hiroko Minowa
Animation Manager Kazuyoshi Onoda
Animation Shinji Otsuka
Animation Sachiko Sugino
Animation Ken'ichi Yamada
Animation Eiji Yamamori
Animation Hideaki Yoshio
Animation Atsuko Tanaka
Background Designer Sadayuki Arai
Animation Tsutomu Awata
Background Designer Ry?ko Ina
Background Designer Naomi Kasugai
Animation Toshio Kawaguchi
Animation Ken'ichi Konishi
Animation Mariko Matsuo
Animation Michio Mihara
Animation Noriko Moritomo
Background Designer Ky˘ko Naganawa
Animation Manager Rie Nakagome
Animation Manager Katsutoshi Nakamura
Animation Takehiro Noda
Background Designer Masako Osada
Background Designer Hisae Sait˘
Animation Manager Masaya Sait?
Background Designer Hiroaki Sasaki
Animation Shinsaku Sasaki
Animation Hiroshi Shimizu
Animation Masako Shinohara
Animation Hitomi Tateno
Animation Keiko Tomizawa
Color Designer Michiyo Yasuda
Animation Ken'ichi Yoshida
Background Designer Kiyomi ďta
Animation Atsuko ďtani
Sound Recordist Nobutaka Hirooka
Sound Assistant Tsutomu Asakura
Sound Assistant Masahiro Fukuhara
Sound Effects Kazuhiko Ikai