← Back to Movies

← Back to Princess Mononoke


Cast and Crew of Princess MononokeCast

Y?ji Matsuda
Ashitaka (voice)
Yuriko Ishida
San (voice)
Y?ko Tanaka
Eboshi-gozen (voice)
Kaoru Kobayashi
Jiko-b˘ (voice)
Masahiko Nishimura
Kouroku (voice)
Gonza (voice) Tsunehiko Kamij˘
Sumi Shimamoto
Toki (voice)
Tetsu Watanabe
Yama-inu (voice)
Tatari-gami (voice) Mitsuru Sat˘
Usi-kai (voice) Akira Nagoya
Moro-no-kimi (voice) Akihiro Miwa
Hii-sama (voice) Mitsuko Mori
Okkoto-nusi (voice) Hisaya Morishige
Woman in Iron Town (voice) Takako Fuji

Crew

Hayao Miyazaki
Director
Hayao Miyazaki
Screenplay
Toshio Suzuki
Producer
Joe Hisaishi
Original Music Composer
Director of Photography Atsushi Okui
Hayao Miyazaki
Editor
Editor Takeshi Seyama
Executive Producer Yutaka Narita
Executive Producer Seiichiro Ujiie
Executive Producer Yasuyoshi Tokuma
Art Direction Satoshi Kuroda
Art Direction Kazuo Oga
Art Direction Y˘ji Takeshige
Art Direction Naoya Tanaka
Art Direction Nizou Yamamoto
Animation Supervisor Masashi Ando
Background Designer Sadayuki Arai
Animation Tsutomu Awata
Animation Masaaki Endo
Animation Makiko Futaki
Background Designer Sayaka Hirahara
Animation Takeshi Imamura
Background Designer Ry˘ko Ina
Animation Megumi Kagawa
Animation Yoshinori Kanada
Background Designer Naomi Kasugai
Animation Toshio Kawaguchi
Animation Katsuya Kond˘
Animation Supervisor Yoshifumi Kond˘
Animation Ken'ichi Konishi
Animation Ikuo Kuwana
Animation Supervisor Kitar˘ K˘saka
Animation Mariko Matsuo
Animation Masaru Matsuse
Animation Michio Mihara
Animation Hiroko Minowa
Animation Noriko Moritomo
Background Designer Kyouko Naganawa
Animation Manager Rie Nakagome
Animation Manager Katsutoshi Nakamura
Animation Takehiro Noda
Animation Manager Kazuyoshi Onoda
Background Designer Masako Osada
Animation Shinji Otsuka
Background Designer Hisae Sait˘
Animation Manager Masaya Sait˘
Background Designer Hiroaki Sasaki
Animation Shinsaku Sasaki
Animation Hiroshi Shimizu
Animation Masako Shinohara
Animation Sachiko Sugino
Animation Seiki Tamura
Animation Atsuko Tanaka
Animation Junichi Taniguchi
Animation Hitomi Tateno
Animation Keiko Tomizawa
Animation Ken'ichi Yamada
Animation Eiji Yamamori
Color Designer Michiyo Yasuda
Animation Ken'ichi Yoshida
Background Designer Noboru Yoshida
Animation Hideaki Yoshio
Background Designer Kiyomi ďta
Animation Atsuko ďtani
Executive Producer Seiji Okuda
Camera Supervisor Atsushi Okui
Thanks Todd Olsson
Sound Effects Editor Michihiro Ito