Make Your Picks
← Back to MoviesCast and Crew of Grave of the FirefliesCast

Seita Houshi Ishida
Setsuko Mao Sasaki
Ikki Sawamura
Kiyoshi
Yui Natsukawa
Kyoko
Nanako Matsushima
Hisako
Mao Inoue
Natsu,Keiko
Mayuko Fukuda
Hana
Jun Kaname
Genzo Tsuyoshi Ihara
S? Yamanaka

Crew

Akiyuki Nosaka
Novel
Director T?ya Sat?
Yumiko Inoue
Writer