← Back to Movies

← Back to Orgies of Edo


Cast and Crew of Orgies of EdoCast

Teruo Yoshida
Gentatsu?
Masumi Tachibana
Oito
Ochise Mitsuko Aoi
Yukie Kagawa
Okon
Maki Carrousel
Yaegaki
Kogiku Reiko Mikasa
Kinu Kei Kiyama
Osei Yuko Minakaze
Omitsu Miki Obana
Oshino Junko Toda
Kazuko Yanaga
Kyomi Sakura
Village girl Keiko Takagi
Junko Maki
Fujishima? Michi Tanaka
Inosuke Sh˘tar˘ Hayashi
Torakichi Sh˘hei Yamamoto
Joji Taki
Young man B Yoshihiro Igarashi
Kumagoro Ry˘ta Minowada
Young man A Minken Karasawa
Black man Jim M. Hughes
Ankoku Butoh dancer Tatsumi Hijikata
Restaurant customer Keishiro Kojima
Kaihara? Kinji Nakamura
One-eyed man Akikane Sawa
Kichijir˘ Ueda
Chokichi Akira Ishihama
Hanji Toyoz˘ Yamamoto
Asao Koike

Crew

Teruo Ishii
Screenplay
Teruo Ishii
Director
Masahiro Kakefuda
Screenplay
Director of Photography Sadaji Yoshida
Masao Yagi
Original Music Composer
Assistant Director Misao Arai
Editor Tadao Kanda
Art Direction Takatoshi Suzuki
Lighting Technician Haruo Nakayama
Sound Recordist Toshir? Sasaki