← Back to MoviesCast and Crew of Blade of the ImmortalCast

Takuya Kimura
Manji
Hana Sugisaki
Machi / Rin Asano
Sota Fukushi
Kagehisa Anotsu
Hayato Ichihara
Shira
Erika Toda
Makie Otono-Tachibana
Ebizo Ichikawa
Eiku Shizuma
Chiaki Kuriyama
Hyakurin
Kazuki Kitamura
Sabato Kuroi
Kensui Ibane Tsutomu Yamazaki
Kagimura Habaki Min Tanaka
Taito Magatsu Shinnosuke Mitsushima
Ken Kaneko
Y?ko Yamamoto
Renji Ishibashi
Shun Sugata
Masayuki Deai
Seiz Fukumoto
Yoshiyuki Yamaguchi
Masanobu Katsumura
Shima Onishi
Takuma Otoo
Yoshiie Akihito
Toru Iwasu
Sei Matobu
Wataru Ichinose
Yusuke Sugiyama
Koji Yamaguchi
Yukiharu Sugiyama
Haruna Kishimoto
Ayami Nakamura
Rui Nishio
Eiji Yamada
Yoshiyuki Shibata
Sakurako Moteki
Yukiharu Yamaguchi
Hideko Sono
Chika Katou
Gouichi Natsuyama
Tadayoshi Kobashi
Ryuji Kasahara
Takahiro Kuroishi
Takahiro Hotta
Kazuto Seike
Chikara Motoyama
Chisun
Takuma Hiraoka
Takashi Kitadai

Crew

Producer Jeremy Thomas
Takashi Miike
Director
Koji Endo
Original Music Composer
Executive Producer Peter Watson
Screenplay Tetsuya Oishi
Director of Photography Nobuyasu Kita
Producer Shigeji Maeda
Associate Producer Alaine Kent
Producer Misako Saka
Executive Producer Hiroyoshi Koiwai
Comic Book Hiroaki Samura
Production Design Toshiyuki Matsumiya
Set Decoration Hiroshi Kiwanami
Costume Design Yya Maeda
Editor Kenji Yamashita
Stunts Kichi Funayama
Stunts Ken Goto