← Back to Movies

← Back to Castle of Sand


Cast and Crew of Castle of SandCast

Tetsur? Tamba
Detective Imanishi
Yoko Shimada
Reiko
G? Kat?
Eiro Waga
Kensaku Morita
Detective Yoshimura
Chish? Ry?
Kojuro Kirihara
Karin Yamaguchi
Sachiko
Ken Ogata
Kenichi Miki
Hideo Motoura Kazuhide Haruta
Waga's Father Yoshi Kat?

Crew

Shinobu Hashimoto
Producer
Shinobu Hashimoto
Writer
Yoji Yamada
Writer
Producer Masayuki Sat?
Takashi Kawamata
Director of Photography
Yoshitaro Nomura
Director
Yoshitaro Nomura
Writer
Seicho Matsumoto
Novel
Original Music Composer Yasushi Akutagawa
Editor Kazuo ta
Production Design Kaneo Kawanabe
Art Direction Kyhei Morita
Set Decoration Noboru Isozaki
Producer Yoshiharu Mishima