← Back to Movies

← Back to Maborosi


Cast and Crew of MaborosiCast

Makiko Esumi
Yumiko
Takashi Naito
Tamio
Tadanobu Asano
Ikuo
Yuichi Gohki Kashiyama
Tomoko Naomi Watanabe
Michiko Midori Kiuchi
Akira Emoto
Yoshihiro
Mutsuko Sakura
Tomeno
Master Hidekazu Akai
Hatsuko Hiromi Ichida
Detective Minori Terada
Hiroshi, Yumiko's Father Ren Osugi
Kiyo, Yumiko's Grandmother Kikuko Hashimoto
Cop Shuichi Harada
Driver Takashi Inoue
Yumiko as a Young Girl Sayaka Yoshino

Crew

Hirokazu Kore-eda
Director
Novel Teru Miyamoto
Screenplay Yoshihisa Ogita
Producer Naoe Gozu
Executive Producer Yutaka Shigenobu
Chen Ming-Chang
Original Music Composer
Tomoyo Oshima
Editor
Production Design Ky˘ko Heya
Art Direction Ky˘ko Heya
Set Decoration Keiji Akatsuka
Set Decoration Yoshihito Akatsuka
Costume Design Michiko Kitamura
Director of Photography Masao Nakabori
Assistant Director Iwao Takahashi
Assistant Camera Isao Ishii