← Back to Movies

← Back to Gate of Hell


Cast and Crew of Gate of HellCast

Kazuo Hasegawa
Moritoo End˘
Machiko Ky˘
Lady Kesa
Isao Yamagata
Wataru Watanabe
Shigemori Yataro Kurokawa
Rokur˘ K˘tar˘ Band˘
Jun Tazaki
Kogenta
Koreya Senda
Gen Kiyomori
Masao Shimizu
Nobuyori
Yachűta Tatsuya Ishiguro
Masanaka Kenjiro Uemura
Sabur˘suke Gen Shimizu
Mano Michiko Araki
Tone Yoshie Minami
Sawa Kikue M˘ri
Yasutada Ry˘suke Kagawa
Iesada Shinobu Araki
Moritada Kunitar˘ Sawamura
Munemori Kanji Koshiba
Kanefusa Fujio Harumoto
Kakisuke Taiji Tonoyama
Otoami Hiroshi Mizuno
Sadafusa Sh˘z˘ Nanbu
Tanenari Shintar˘ Nanj˘
Masazumi Toshiaki Konoe
Sadachika Ryűzabur˘ Mitsuoka
Kunitsune Eigor˘ Onoe
Oil salesman Kan Ueda
Mitsusada Seishir˘ Hara
Pot salesman Sumao Ishihara
Tomoyuki Saburo Date
Priest Omenosuke Ichikawa
Peddler Tominosuke Hayama
Heita Yukio Horikita
Naganobu Takaji Fukui
Giheiji Fumihiko Yokoyama
Yoshiharu Akira Shimizu
Tadatsuna T˘go ďnami
Nariie Kazue Tamaki
Yoshitomo Masayoshi Kikuno
Tsunetsugu Jun Fujikawa
Takahira Tadashi Iwata
Tomomori Kiyoshi Takikawa
Michizane Toshio Chiba
Tadamitsu Tokio Oki
Koreaki Eiichi Kusumoto
Cowboy Hajime Koshikawa
Low-rank man Hachiro Okuni

Crew

Director Teinosuke Kinugasa
Theatre Play Kan Kikuchi
Writer Teinosuke Kinugasa
Writer Masaichi Nagata
Producer Masaichi Nagata
Original Music Composer Yasushi Akutagawa
Director of Photography K˘hei Sugiyama
Editor Shigeo Nishida
Production Design Hiroshi Ozawa
Art Direction Kisaku Ito
Set Decoration Kosabur˘ Nakajima
Costume Design Shima Yoshizane
Hairstylist Ritsu Hanai
Makeup Artist Toshikazu Noguchi
Production Manager Tomeo Adachi
Sound Yukio Kaihara
Sound Sakae Nagaoka