← Back to MoviesCast and Crew of The Pokrovsky GatesCast

Oleg Menshikov
?????????? ?????, ?? ?? ??????
Leonid Bronevoy
??????? ???????? ???????
Inna Ulyanova
????????? ???????? ????????
Anatoliy Ravikovich
??? ?????????? ???????
Yelena Koreneva
???????
????? ??????? Viktor Bortsov
Sofiya Pilyavskaya
???? ???????, ????? ??????????
Tatyana Dogileva
???????? ??????
???? ?????????? ??????? Igor Dmitriev
???? ????????? ??????? Yelizaveta Nikishchikhina
???? ???? Yevgeni Morgunov
????? ?????? ???? ????? Natalya Krachkovskaya
???? Valentina Voilkova
??????? ???????? Emmanuil Geller
?????????? ????? ????? ??? ?????? Mikhail Kozakov

Crew

Nikolay Nemolyaev
Director of Photography
Mikhail Kozakov
Director
Leonid Zorin
Theatre Play
Leonid Zorin
Writer
Production Design Lyudmila Kusakova
Georgiy Garanyan
Original Music Composer
Costume Design Alina Budnikova
Editor Irma Tsekavaya
Sound Vladimir Kurgansky
Production Manager Sergei Bulman