← Back to MoviesCast and Crew of When a Woman Ascends the StairsCast

Masayuki Mori
Nobuhiko Fujisaki
Tatsuya Nakadai
Kenichi Komatsu, the manager
Junko Inchihashi Reiko Dan
Hideko Takamine
Keiko Yashiro
Daisuke Kat˘
Matsukichi Sekine
Goda Ganjir˘ Nakamura
Eitar˘ Ozawa
Minobe
Keiko Awaji
Yuri
Tomoko Chieko Nakakita
Jun Tatara
Yű Fujiki
Masao Oda
Ken Mitsuda
Chikako Hosokawa
Sadako Sawamura

Crew

Writer Ryűz˘ Kikushima
Mikio Naruse
Director
Director of Photography Masao Tamai
Producer Ryűz˘ Kikushima
Original Music Composer Toshir˘ Mayuzumi
Editor Eiji Ooi
Production Design Satoru Chűko
Hideko Takamine
Costume Design
Assistant Director Sakae Hirosawa
Sound Masao Fujiyoshi
Sound Hisashi Shimonaga