← Back to Movies

← Back to Love Exposure


Cast and Crew of Love ExposureCast

Takahiro Nishijima
Yu Tsunoda
Hikari Mitsushima
Yoko
Makiko Watanabe
Kaori Fujiwara
Sakura Ando
Aya Koike
Atsuro Watabe
Tetsu Tsunoda
Rika Kawamura
P Girl
Jai West
Keisuke Horibe
Ryosuke Nagata
Yűko Genkaku
Itsuji Itao
Hiroyuki Onoue
Mami Nakamura
Mitsuru Kuramoto
Yutaka Shimizu
Shinji Miyadai
Mitsuru Fukikoshi
Motoki Fukami
Taka Okubo
Jyonmyon Pe
Mayu Matsuoka
Tasuku Nagaoka
Setchin Kawaya
Nobuhiro Nishihara
Sinner Go Ayano
Hiroshi Ôguchi
Nanami Hinata

Crew

Sion Sono
Director
Sion Sono
Writer
Cinematography Sôhei Tanikawa