← Back to MoviesCast and Crew of Devils on the DoorstepCast

Jiang Wen
Ma Dasan
Jiang Hongbo
Yu'er
Teruyuki Kagawa
Kosaburo Hanaya
David Wu Dai-Wai
Major Gao
Ding Yuan
Dong Hanchen
Grandfather Zhijun Cong
Liu Wang Zi Xi
Me Haibin Li
Inokichi Sakatsuka Kenya Sawada
Er Bozi Weidong Cai
Aunt Lianmei Chen
Koji Nonomura Yoshimoto Miyaji
'One-Stroke' Liu Chen Qiang

Crew

Gu Changwei
Director of Photography
Jiang Wen
Director
Jiang Wen
Writer
Production Design Jianquan Shi
Writer Haiying Li