← Back to Movies

← Back to High and Low


Cast and Crew of High and LowCast

Toshir? Mifune
Kingo Gondo
Tatsuya Nakadai
Chief Detective Tokura
Ky?ko Kagawa
Reiko Gondo
Tatsuya Mihashi
Kawanishi, Gondo's secretary
Isao Kimura
Detective Arai
Kenjir? Ishiyama
Chief Detective 'Bos'n' Taguchi
Takeshi Kat?
Detective Nakao
Takashi Shimura
Chief of Investigation Section
Kamiya, National Shoes Publicity Director Jun Tazaki
Ishimaru, National Shoes Design Department Director Nobuo Nakamura
Baba - National Shoes Executive Y?nosuke It?
Ginjir˘ Takeuchi - Medical Intern Tsutomu Yamazaki
First Reporter Minoru Chiaki
Factory Worker Eijir? T?no
Prison Warden Masao Shimizu
Aoki - the Chauffeur Yutaka Sada
Shinichi Aoki Masahiko Shimazu
Jun Gondo Toshio Egi
Second Reporter K?ji Mitsui
First Creditor Ky? Sazanka
Chief of First Investigating Section Susumu Fujita
Junkyard Cook Kamatari Fujiwara
Detective Murata Yoshio Tsuchiya
Third Reporter Kazuo Kitamura
Chief Physician Gen Shimizu
Detective Yamamoto Akira Nagoya
Second Creditor Jun Hamamura
First Executor at Tax Office Masao Oda
Third Creditor K? Nishimura
Chief Prison Officer Yoshifumi Tajima
Fish Market Office Worker Koji Kiyomura
Detective Shimada Hiroshi Unayama
Detective Takahashi Yoshisuke Makino
Identification Center Worker Jun Kond˘
Detective Koike Tomo Suzuki
Messenger Passing Note to Intern Senkichi ďmura
Identification Center Worker Kazuo Kat˘
Yokohama Station Trolley Man Ikio Sawamura
Female Drug Addict Kin Sugai
Murder Victim Keiko Tomita
Male Drug Addict Isao Onoda
Detective Nakamura Seiichi Taguchi
Second Executor at Tax Office Takeo Matsushita
Detective Ueno Kiyoshi Yamamoto
Detective Hara Kenji Kodama
Detective Minoru It˘
Undercover Detective 'Drug Addict' Haruo Suzuki
Detective (uncredited) K˘z˘ Nomura

Crew

Akira Kurosawa
Screenplay
Akira Kurosawa
Director
Akira Kurosawa
Editor
Akira Kurosawa
Producer
Hideo Oguni
Screenplay
Evan Hunter
Novel
Original Music Composer Masaru Sat˘
Tomoyuki Tanaka
Producer
Music Franz Schubert
Assistant Director Shir˘ Moritani
Production Design Yoshir˘ Muraki
Screenplay Ryűz˘ Kikushima
Producer Ryűz˘ Kikushima
Director of Photography Asakazu Nakai
Assistant Director Y˘ichi Matsue
Camera Intern Katsuhiro Kato
Director of Photography Takao Sait?
Screenplay Eijir˘ Hisaita
Script Supervisor Teruyo Nogami
Costume Design Miyuki Suzuki
Assistant Director Kenjir˘ Ohmori
First Assistant Camera Kazutami Hara
Property Master Akio Nojima
Editorial Production Assistant Reiko Kaneko
Sound Mixer Hisashi Shimonaga
Assistant Director Masanobu Deme
Lighting Technician Hiromitsu Mori
Sound Designer Fumio Yanoguchi
Production Supervisor Hiroshi Nezu
Sound Effects Editor Ichir˘ Minawa
Lighting Technician Ichir˘ Inohara
Assistant Camera Masaharu Ueda