← Back to Movies

← Back to High and Low


Cast and Crew of High and LowCast

Toshir? Mifune
Kingo Gondo
Tatsuya Nakadai
Chief Detective Tokura
Ky˘ko Kagawa
Reiko Gondo
Tatsuya Mihashi
Kawanishi, Gondo's secretary
Isao Kimura
Detective Arai
Chief Detective 'Bos'n' Taguchi Kenjiro Ishiyama
Takeshi Kat˘
Detective Nakao
Takashi Shimura
Chief of Investigation Section
Kamiya, National Shoes Publicity Director Jun Tazaki
Ishimaru, National Shoes Design Department Director Nobuo Nakamura
Baba - National Shoes Executive Yűnosuke It˘
Ginjir˘ Takeuchi - Medical Intern Tsutomu Yamazaki
First Reporter Minoru Chiaki
Factory Worker Eijir˘ T˘no
Prison Warden Masao Shimizu
Aoki - the Chauffeur Yutaka Sada
Shinichi Aoki Masahiko Shimazu
Jun Gondo Toshio Egi
Second Reporter K˘ji Mitsui
First Creditor Kyű Sazanka
Chief of First Investigating Section Susumu Fujita
Junkyard Cook Kamatari Fujiwara
Detective Murata Yoshio Tsuchiya
Third Reporter Kazuo Kitamura
Chief Physician Gen Shimizu
Detective Yamamoto Akira Nagoya
Second Creditor Jun Hamamura
First Executor at Tax Office Masao Oda
Third Creditor K˘ Nishimura
Chief Prison Officer Yoshifumi Tajima
Fish Market Office Worker Koji Kiyomura
Detective Shimada Hiroshi Unayama
Detective Takahashi Yoshisuke Makino
Identification Center Worker Jun Kond˘
Detective Koike Satoshi Suzuki
Messenger Passing Note to Intern Senkichi ďmura
Identification Center Worker Kazuo Kat˘
Yokohama Station Trolley Man Ikio Sawamura
Female Drug Addict Kin Sugai
Murder Victim Keiko Tomita
Male Drug Addict Isao Onoda
Detective Nakamura Seiichi Taguchi
Second Executor at Tax Office Takeo Matsushita
Detective Ueno Kiyoshi Yamamoto
Detective Hara Kenji Kodama
Detective Minoru It˘
Undercover Detective 'Drug Addict' Haruo Suzuki
Detective (uncredited) K˘z˘ Nomura

Crew

Akira Kurosawa
Director
Akira Kurosawa
Screenplay
Producer Ryűz˘ Kikushima
Producer Tomoyuki Tanaka
Masaru Sat˘
Original Music Composer
Director of Photography Asakazu Nakai
Director of Photography Takao Sait˘
Production Design Yoshir˘ Muraki
Screenplay Hideo Oguni
Screenplay Ryűz˘ Kikushima
Screenplay Eijir˘ Hisaita
Novel Evan Hunter
Producer Akira Kurosawa
Costume Design Miyuki Suzuki
Assistant Director Y˘ichi Matsue
Assistant Director Kenjir˘ Ohmori
Editorial Production Assistant Reiko Kaneko
Script Supervisor Teruyo Nogami
Production Supervisor Hiroshi Nezu
Assistant Director Masanobu Deme
Assistant Director Shir˘ Moritani
Sound Effects Editor Ichir˘ Minawa
Sound Mixer Hisashi Shimonaga
Sound Fumio Yanoguchi
Lighting Technician Ichir˘ Inohara
Lighting Technician Hiromitsu Mori
First Assistant Camera Kazutami Hara
Camera Intern Katsuhiro Kato
Property Master Akio Nojima