← Back to Movies

← Back to Genocide


Cast and Crew of GenocideCast

Keisuke Sonoi
Yoshito Nagumo
Y?suke Kawazu
Joji Akiyama
Yukari Akiyama Emi Shindo
Junko Komura Reiko Hitomi
Nagumo’s assistant Eriko Sono
Toshiyuki Ichimura
Seborey Kudo
Tsuneo Matsunaga Tadayoshi Ueda
Toru Fujii Hiroshi Aoyama
Hideaki Komori
Detective Saburo Aunuma
Charlie Chico Lourant
Annabelle Kathy Horan
Lieutenant Gordon Ralph Jesser
Doctor Franz Gruber

Crew

Writer Susumu Takaku
Original Music Composer Shunsuke Kikuchi
Director Kazui Nihonmatsu
Story Kingen Amada
Executive Producer Tsuneo Kosumi
Director of Photography Shizuo Hirase
Editor Akimitsu Terada