OFCS's Top 100 Sci-Fi Films2001: A Space OdysseyThe Gunslinger45's Avatar

The Gunslinger45


This user has watched 73 of 100 films (73%) on this listThe Gunslinger45's Other Lists:
1968
 1
 
1982
 2
 
1977
 3
 
1980
 4
 
1982
 5
 
1927
 6
 
1985
 7
 
1977
 8
 
1971
 9
 
1979
 10
 
1986
 11
 
1999
 12
 
1985
 13
 
1951
 14
 
1991
 15
 
1984
 16
 
1956
 17
 
1968
 18
 
1998
 19
 
1997
 20
 
1995
 21
 
1933
 22
 
1935
 23
 
1962
 24
 
2001
 25
 
1972
 26
 
1981
 27
 
1982
 28
 
1993
 29
 
1982
 30
 
1987
 31
 
1956
 32
 
1989
 33
 
1964
 35
 
2001
 36
 
1978 Netflix
 37
 
1999
 38
 
1931
 39
 
1957 Netflix
 40
 
1998
 41
 
1983
 42
 
1986
 44
 
1983
 45
 
1960
 46
 
1990 Netflix
 47
 
1953
 48
 
1996
 49
 
1995
 50
 
1933
 51
 
1997
 52
 
1980 Netflix
 53
 
1902
 54
 
1984
 55
 
1979
 56
 
1997
 57
 
1951
 58
 
1982
 59
 
1976
 61
 
1997
 62
 
1968
 63
 
1978
 64
 
1995 Netflix
 65
 
1967 Netflix
 66
 
1990
 67
 
1988
 68
 
1936 Netflix
 69
 
1979
 71
 
2000
 72
 
1966
 73
 
1996
 74
 
1983 Netflix
 75
 
1978
 76
 
1988
 77
 
1981 Netflix
 78
 
1953 Netflix
 80
 
1959 Netflix
 81
 
1972 Netflix
 82
 
1990
 83
 
1997 Netflix
 84
 
1966 Netflix
 85
 
1960 Netflix
 89
 
1991 Netflix
 90
 
1973
 91
 
1997
 92
 
1984
 93
 
1975
 94
 
1986
 95
 
1971 Netflix
 96
 
1979 Netflix
 97
 
1981
 98
 
1972 Netflix
 99
 
1986
 100